Formularz 2017


DANE OSOBOWE*

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

e-mail (na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach)


DANE INSTYTUCJI LUB ADRES KORESPONDENCYJNY

Nazwa instytucji

Stanowisko

Ulica i numer domu*

Kod pocztowy i miejscowość*

Telefon*

Fax

e-mail*

NIP

Czy będzie Pani/Pan uczestniczyć w wycieczce po Świdnicy lub najbliżej okolicy w dniu 19 października 2017, w godz. 15.00-18.00 roku?*

Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędnych do realizacji zgłoszenia, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Nr 133 poz. 883 (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz akceptacją regulaminu

*pola obowiązkowe

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Pokongresowej Kongresu Turystyki Polskiej

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE