Program

Program konferencji „Innowacje na rynku turystycznym” – Świdnica, 18-19 października 2017 r.

DZIEŃ PIERWSZY 18.10.2017 r.

7.30 – 20.00
Rejestracja uczestników, Lokalizacja: Biuro Konferencji, ul. Franciszkańska 18.

10.30 – 11.00
Ceremonia otwarcia, Lokalizacja: Teatr Miejski, Rynek 43

11.00 – 12.30
SESJA 1
Referaty programowe.

11.00 – 11.30
Wyzwania innowacyjności rynku turystycznego / Magdalena Kachniewska, prof. SGH Warszawa
Pojęcie innowacyjności w turystyce z perspektywy turysty, przedsiębiorcy, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowej i mieszkańców lokalnych. Referat będzie stanowił wprowadzenie programowe do poszczególnych sesji (biznes, samorząd, kwestie prawne, edukacja itd.), więc poruszone zostaną zagadnienia:
•    rozumienia innowacji i innowacyjności z ww. perspektyw i w świetle zaleceń OECD (innowacje produktowe, marketingowe itd.)
•    czynników innowacyjności produktów turystycznych (w tym wiedza i zdolność dyfuzji wiedzy, wsparcie władz i systemów prawnych itd.)
•    wpływu technologii na poziom innowacyjności przedsiębiorstw i regionów
•    oddziaływania otoczenia formalno-prawnego na poziom innowacyjności gospodarki turystycznej

11.30 – 11.45
Gościnność usługowa jako model biznesowy / Zbigniew Kowalski Polska Akademia Gościnności

11.45 – 12.00
Między wiedzą a kreatywnością: pracownicy i pracodawcy na rynku turystycznym / Andrzej Kempa, grupa BST
•    Nowe pokolenia i ich nowe oczekiwania względem rynku pracy
•    Punkt widzenia przedsiębiorców
•    Zdolność reagowania turystycznego rynku pracy na nowe trendy nabywcze, społeczne, gospodarcze i technologiczne
•    Nowe formy kształcenia (w tym kształcenie ustawiczne) i ich wpływ na innowacyjność rynku i rentowność biznesu

12.00 – 12.15
Prezentacja: Ruch turystyczny i wpływ turystki na gospodarkę Warszawy – raport “Turystyka w Warszawie” / dr Maria Schicht, Stołeczne Biuro Turystyki

12.15 – 12.45
Panel dyskusyjny o badaniach i  narzędziach pomiaru turystyki

12.45 – 13.00
Przerwa kawowa

13.00 – 13.40
Panel dyskusyjny:
Kadry dla turystyki jutra w oparciu o Ranking Szkół Wyższych Kształcących na kierunkach turystycznych 2017 oraz Sektorową Ramę Kwalifikacji dla turystyki / moderatorzy Włodzimierz Banasik, Andrzej Szymański
1. Dyskusja o tym, co i komu dają tego typu rankingi, praktycznym szkoleniu kadr turystycznych, pokoleniu X i Y na rynku pracy.
2. Wdrażanie Sektorowej Ramy Kwalifikacyjnej dla turystyki – europejski pomysł i  polskie warunki.

13.40 – 15.00
Obiad

15.00 – 17.40
SESJA 2
W kierunku innowacyjności produktów turystycznych / prowadzący Adam Karpiński, WSB Wrocław
1. Studia przypadków innowacyjnych produktów turystycznych. Przykłady dobrych praktyk, dyskusja o problemach dot. kształtowania produktów turystycznych, w tym kontrowersjach i konfliktach, sposobach ich rozwiązywania.Panel dyskusyjny na temat innowacyjności produktów turystycznych
2. Współpraca transgraniczna w dziedzinie turystyki.

Prezentacja: „Miejsce i rola turystyki transgranicznej w tworzeniu klimatu współdziałania i współpracy społecznej, gospodarczej z krajami Europy Wschodniej” / Jacek Ruszkowski, prof. dr hab.

Panel dyskusyjny o innowacjach w realizacjach projektów transgranicznych i rozwoju turystyki pogranicza;
3. Znaczenie samorządów lokalnych dla rozwoju innowacyjności turystycznej oferty regionalnej – dobre praktyki.

Panel dyskusyjny

19.00 – 23.30
Kolacja powitalna wraz z networkingiem
Ok. godz. 20.30 Wyniki plebiscytu Przyjazna Gmina 2017 oraz Turystyczny Produkt Roku 2017 i Turystyczna Usługa Roku 2017
Ok. godz. 21.30 Koncert Łukasza Zagrobelnego dla uczestników konferencji

DZIEŃ DRUGI 19.10.2017 r.

7.30 – 14.00
Rejestracja uczestników, Lokalizacja: Biuro Konferencji, ul. Franciszkańska 18.

9.00 – 10.45
SESJA 3
Innowacje a jakość obsługi, moderator Rafał Wróblewski / Hotel Sasanka

 1. Prezentacja: Gościnność usługowa jako model biznesowy (innowacyjność miękka) / Zbigniew Kowalski / Polska Akademia Gościnności
 2. Panel dyskusyjny o innowacjach i jakości obsługi oraz gościnności
 3. Panel Dyskusyjny: Czy udział przedsiębiorstwa turystycznego w programie Krajowego Rejestru Długów i posiadanie przez nie Certyfikatu Rzetelności jest gwarancją dla turysty oraz kontrahentów, że podmiot ten nie upadnie? Moderator: Andrzej Kulik / KRD

Dyskusja o tym, czy i komu opłaca się brać udział w programach oferowanych m.in. przez KRD, a także posiadać certyfikaty rzetelności. W jaki sposób KRD monitoruje sytuację finansową przedsiębiorstw turystycznych? Jaka jest korzyść przedsiębiorstw, które biorą udział w programie? Czy chwalenie się przez przedsiębiorstwo certyfikatem jest naprawdę gwarancją dla kontrahentów, że jest ono w dobrej kondycji finansowej i nie upadnie w najbliższej przyszłości?

10.45 – 11.00
Przerwa kawowa

11.00 – 12.50
SESJA 4
Aplikacje mobilne i oprogramowanie IT jako narzędzia wspomagające rozwój turystyki / moderator Rajmund Papiernik DOT

 1. Wprowadzenie do tematyki sesji / Rajmund Papiernik / DOT
 2. Prezentacja: Innowacyjne rozwiązania informatyczne i filmowe dla internetowych platform w obszarze turystyki / Jakub Wawrzyniak / Instytut Nauki i Techniki Stipendium
 3. Prezentacja: Mobilny Klient – mobilne rozwiązania. Aplikacje na smartfony dla turystyki na przykładzie QRtag jako narzędzia do analityki ruchu i działań marketingowych w turystyce / Paweł Gogołek / WIT
 4. WOW Poland – prezentacja Rafał Wiernicki / Zamek Książ
 5. Prezentacja: Aplikacja Footsteps, czyli jak skutecznie dostosować swoje miasto do mobilnej rewolucji technologicznej / Piotr Sędzik, CEO Footsteps”.
 6. Panel dyskusyjny na temat nowych rozwiązań wspierających zarządzanie procesem sprzedażowym, rezerwacyjnym i marketingowym przedsiębiorstw turystycznych. Podczas debaty omówione zostaną trendy w aplikacjach dla turystów, a także zachowania turystów korzystających z aplikacji mobilnych, zaprezentowane zostaną aplikacje dla zarządców obiektów
  turystycznych i samorządów terytorialnych. Uczestnicy panelu odpowiedzą na pytanie, czy opłaca się w nie inwestować, spróbują przekonać słuchaczy co jest lepsze dla gminy/regionu/miasta – własna dedykowana aplikacja do pobrania, czy aplikacja, w której znajduje się już wiele innych gmin
 7. Prezentacja: Strona internetowa dla Agentów – „Zrób to sam…” Tomasz Berdowski / Merlin X

12.50 – 13.00
Przerwa kawowa

13.00 – 14.00
SESJA 5
Podatek VAT a opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Biura podróży i inne przedsiębiorstwa turystyczne w zderzeniu z przepisami prawa/ moderator Marcin Papiernik ŚIT/ITRP

Panel dyskusyjny: Debata o przepisach prawnych i finansowych w turystyce. Dyskusja o tym m.in. jak rozliczać VAT z tytułu usługi turystycznej, opłaty na Gwarancyjny Fundusz Turystyczny oraz innych problemach branży, wynikających z legislacji.

14.00– 14.30
Podsumowanie konferencji, zakończenie

14.30 – 16.00
Obiad

16.00 – 18.00
Świdnica wieczorową porą – Wycieczki / study tour po okolicy

Oficjalna kolacja powitalna wydawana przez prezydenta Świdnicy odbędzie się 18 października o godz. 19.00 w sali Klubu Bolko, pl. Grunwaldzki 11

Uczestnikom kongresu, którzy planują przedłużyć swój pobyt w Świdnicy gospodarz oferuje możliwość udziału w wybranych wycieczkach.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do drobnych zmian w programie

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE