Budujemy platformę współpracy

Celem Kongresu jest z jednej strony integracja branży, z drugiej zaś promocja samej Świdnicy.

new03

Idea zwołania Kongresu Turystyki Polskiej z udziałem wszystkich zaangażowanych stron korzystających na rozwoju gospodarki turystycznej nie jest nowa. Projekt ten znalazł się m.in. wśród priorytetowych zadań, jakie na ten rok stawiała przed sobą ITRP. Realnych kształtów nabrał jednak z chwilą, gdy do organizacji Kongresu włączyła się Świdnica, która chce by impreza na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń miasta. – Chcieliśmy stworzyć duże wydarzenie, któremiałoby znaczenie ogólnopolskie, ale byłoby też świętem dla miasta. Doszliśmy do wniosku, że to właśnie turystyka jest tym tematem, który nas najbardziej interesuje i w którym chcielibyśmy się specjalizować – podkreśla Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy.

Zjednoczyć branżę
Kongres odbędzie się w Świdnicy w roku 2016, najprawdopodobniej jesienią. Wybór miejsca nie jest przypadkowy – organizatorzy zwracają uwagę na integracyjny charakter rynku, infrastrukturę konferencyjną oraz zlokalizowanie obiektów blisko siebie. Ponadto urząd miasta częściowo finansuje przedsięwzięcie. Organizatorom zależało na tym, żeby wydarzenie było zarówno otwarte dla jego uczestników, jak i ciekawe dla mieszkańców. Kongres ma być wydarzeniem dla całej branży turystycznej. – Wyszliśmy z inicjatywą do różnych organizacji. Zaczęliśmy rozmowy z MSiT, które pozytywnie odniosło się do inicjatywy. Mamy nadzieję, że ta wielostronna współpraca zaowocuje – podkreśla Chojnowski. Partnerami miasta są m.in. POT, ITRP, PIT. W merytoryczne przygotowanie kongresu aktywnie włączyła się także Anna Jędrocha, prezes Krakowskiej Izby Turystyki, która przygotowała założenia programowe kongresu. W specjalnie powołanym zespole ds. organizacji kongresu znalazł się także prezes ITRP – Marek Ciechanowski. – Promowanie wiedzy, dobrych praktyk, wymiana doświadczeń mają być głównym celem Kongresu. Liczę także na to, że z wiedzy tej skorzystają samorządowcy, gdyż to właśnie gminy i miasta prowadzą dobrą politykę turystyczną – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. Miasto liczy na czynny udział w wydarzeniu lokalnych partnerów, restauratorów i biur podróży. W programie już przewidziano sesje plenarne, liczne panele dyskusyjne oraz seminaria, a oprócz nich wycieczki i prezentacje lokalnych firm.

Konferencja przygotowawcza
Podstawowym założeniem przyszłorocznego Kongresu ma być debata nad wyzwaniami stojącymi przez polską turystyką, dokonanie oceny funkcjonowania tego sektora gospodarki oraz stworzenie platformy porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami a organizacjami turystycznymi. Znany już jest roboczy program wydarzenia: po uroczystym otwarciu gości czekają prezentacje dotyczące m.in. światowych trendów czy polityki turystycznej w Unii Europejskiej. Na drugi dzień zaplanowano pięć sesji tematycznych.Wśród poruszanych tematów znajdzie się interwencjonizm państwa, zarządzanie promocją turystyczną oraz rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030 roku.W Kongresie weźmie udział blisko 500 przedstawicieli przedsiębiorców, samorządu i organizacji turystycznych. Jeszcze w tym roku w październiku organizatorzy chcą zorganizować konferencję przygotowawczą, na której przedyskutowane zostaną tematy poruszane podczas Kongresu. Powołane grupy robocze pod przewodnictwem ekspertów zajmą się przygotowaniem szczegółowego programu merytorycznego przyszłorocznego Kongresu. – To będzie taki prekonges, wstęp do czegoś większego. Kongres musi być dobrze przygotowany, bo ma wywołać dojrzałą, merytoryczną dyskusję – mówi Rafał Marek, wiceprezes ITRP.

Magdalena Szadkowska

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE
Skip to content