Prelegenci i eksperci

Konferencja Turystyczna 2019

Wśród potwierdzonych prelegentów, którzy podzielą się wiedzą z uczestnikami tegorocznej konferencji oraz przeprowadzą warsztaty są m.in.: prof. dr hab. Magdalena Kachniewska (SGH),  prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt (GSW), prof. dr hab.  Andrzej Rapacz (kierownik Katedry Marketingu i Gospodarki Turystycznej UE we Wrocławiu), dr Andrzej Stasiak (Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki), dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek (SGH),  prof., dr hab., Joanna Szczepankiewicz – Battek (WSB Wrocław),  Hanna Burno (CEO ExtraInHotel sp. z o.o), Grzegorz Kita (prezes Sport Management Polska,  przewodniczący Rady Głównej Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich), Adam Karpiński (DIT, wykładowca WSB Wrocław i AWF Wrocław), Andrzej Trojanowski, Wiesław Motyka (NIK, delegatura w Rzeszowie), dr hab. Michał Roman, współwłaściciel Gospodarstwa Ekoturystycznego UROCZANKA w Okopach, dr Daria Jaremen, dr hab. Elżbieta Nawrocka, dr Pior Zawadzki, dr Renata Przeorek z Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną UE we Wrocławiu, Michał Filipowicz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Sylwia Osojca-Kozłowska – prezes Fundacji Symbioza, kierownik Referatu Turystyki UM Świdnica, (doktorant UE we Wrocław), Tomasz Sakuta, prezes Fundacji Pro Sport Pro Life Wrocław i inni.


Andrzej Rapacz – profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną. Specjalizuje się w badaniach nad gospodarką i rynkiem turystycznym, funkcjonowaniem przedsiębiorstw turystycznych, uzdrowisk, gastronomii, marketingu turystycznego. Jest autorem szeregu prac opublikowanych w Polsce, Słowacji, Cze-chach, Bułgarii i Niemczech. W dorobku autora znajdują się książki, podręczniki akademickie oraz ponad 150 artykułów naukowych poświęconych wielu aspektom funkcjonowania sektora turystycznego w Polsce. Od kilkunastu lat organizuje cykliczną ogólnopolską konferencję naukową pt. „Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca”.

 


Armin Mikos von Rohrscheidt – doktor habilitowany nauk o zarządzaniu (UJ), dr filozofii, dr teologii, dr nauk o kulturze. Profesor zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych GSW w Gnieźnie. Wykładowca turystyki kulturowej, autor jej pierwszej polskiej książkowej monografii (2008), pierwszej naukowej monografii szlaków kulturowych (2010), sześciu innych książek i prawie 100 innych publikacji naukowych w tym zakresie. Redaktor naukowy pierwszej w Polsce turystyczno-kulturowej monografii miasta (Poznań, 2011). Twórca (2008) i redaktor naczelny czasopisma naukowego “Turystyka Kulturowa”. Konsultant europejskich projektów turystyki militarnej. Współwłaściciel biura „KulTour.pl”, organizator wypraw kulturowych, pilot wycieczek i przewodnik turystyczny. Autor programów i wykładowca szkoleń przewodników i pilotów wycieczek, teoretyk i metodyk interpretacji dziedzictwa, autor jego pierwszej polskiej monografii (2014). Inicjator i lider projektów badawczych turystyki kulturowej, autor koncepcji analizy potencjału mikroregionów oraz potencjału i przebudowy szlaków kulturowych. Autor kilku projektów regionalnych oraz licznych tekstów popularyzujących turystykę kulturową. Specjalizacja naukowa: badania w zakresie zarządzania turystyką kulturową, w tym szczególnie szlakami kulturowymi, turystyką dziedzictwa i turystyką miejską, a także interpretacją historii i dziedzictwa w turystyce.


Magdalena Kachniewska – doktor habilitowany, profesor w Katedrze Turystyki SGH, przewodnicząca Rady Konsultacyjnej przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Członek Rady Naukowej KGŚ. Trener biznesu, doradca przedsiębiorstw i organizacji turystycznych (w tym Polskiej Organizacji Turystycznej i organizacji regionalnych). Propagatorka koncepcji zastosowania nowych technologii w turystyce (członek Rady Naukowej e-TravelForum, przewodnicząca kapituły konkursu New.Tech.New.Travel). Przewodnicząca Rady Fundacji Rok Rzeki Wisły. Członek Rady Naukowo-Programowej Szlaku Elbląskiego. Konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 20 obiektów hotelowych w Polsce. Doświadczenie menedżerskie gromadziła w instytucjach państwowych i prywatnych (w tym jako prezes zarządu spółki Efekt Hotele S.A, dyrektor generalny hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday w Krakowie oraz członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego. Autorka ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania, marketingu oraz hotelarstwa i turystyki, a także licznych ekspertyz dotyczących rynku turystycznego w Polsce, realizowanych na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Grzegorz Kita – ekonomista, inwestor, menadżer. Prezes i założyciel Sport Management Polska (SMP). Przewodniczący Rady Głównej Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Najbardziej znany, polski ekspert z zakresu marketingu i konsultingu sportowego oraz prekursor i pionier rozwoju tego rynku w Polsce. W swojej karierze zrealizował ponad 250 projektów marketingu sportowego. Zasłynął m.in. realizacją projektu T-Mobile Ekstraklasa dla T-Mobile (2011-2014), przygotowaniem strategii i wypromowaniem polskiego pływania w latach 2005-2008, wielkimi transakcjami futbolowymi (ITI – Legia Warszawa [2003], Allianz – Górnik Zabrze [2007]) czy rozwojem słynnego cyklu biegów przeszkodowych Runmageddon (2016-2018). Realizował także szereg projektów doradczych i wykonawczych. Pracował m.in. dla Allianz, Bioton, T-Mobile, FoodCare, McDonald’s, JSW, Tag Heuer, Energa, Reebok, Haier, BASF, Tatry Mountain Resorts, Campus, Foods by Ann, Michelin, Coca Cola, Tauron, CH Manufaktura, Salomon, Renault i wielu innych. Jako wyłączny przedstawiciel reprezentował narodowe reprezentacje Polski w pływaniu, lekkiej atletyce, kajakarstwie czy taekwondo ITF. Posiada także szereg doświadczeń w działaniach dla władz samorządowych. Realizował projekty m.in. dla Warszawy, Gdańska czy Białegostoku. Współpracował także ze Szczyrkiem, Toruniem, Ostródą czy Ełkiem. Przed założeniem SMP, Grzegorz Kita pracował w latach 2003-2004 jako Dyrektor Generalny klubu piłkarskiego Legia Warszawa a później Wiceprezes klubu piłkarskiego Polonia Warszawa. W latach 2000-2002 był głównym strategiem koncernu przemysłowo-budowlanego Mostostal-Export S.A. (30 spółek zależnych i skonsolidowane przychody roczne 1,3 mld zł.) W ramach swoich obowiązków odpowiadał za politykę strategiczną koncernu, nadzór korporacyjny nad spółkami zależnymi oraz relacje inwestorskie. W latach 1993-1999 był zawodowym inwestorem giełdowym.


dr Andrzej Stasiak – Adiunkt w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego UŁ, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Turyzm/Tourism”. W latach 2000-12 prorektor ds. nauki i rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, redaktor naukowy Wydawnictwa WSTH oraz czasopisma naukowego „Turystyka i Hotelarstwo”. Kierownik i ekspert w turystycznych projektach unijnych, m.in. „Turystyka – wspólna sprawa” (2006-07), „Turyzm dla regionu – Zintegrowany program rozwoju doktorantów” (2011-12), „Grant Plus” (2012-13), „Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR” (2014-15). Wykładowca szkoleń na temat produktu turystycznego (POT, ROTWŁ, ZROT), trener na kursach pilotów wycieczek (Grand Tour, Orbis, Triada, Rainbow Tours), członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla Pilotów Wycieczek w Łodzi (2000-13), a także Komitetu Wdrożeniowego Programu rozwoju turystyki w woj. łódzkim na lata 2007-2020. Współpomysłodawca i współorganizator konferencji z cyklu „Kultura i turystyka” (2006-15). Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu marketingu turystycznego, turystyki kulturowej i turystyki społecznej, w tym popularnych podręczników akademickich: Produkt turystyczny (3 wydania polskie, 1 rosyjskie), Geografia turystyczna Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej, Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji. W ostatnich latach zajmuje się m.in. badaniami nad turystyką w gospodarce doświadczeń.


Michał Roman fotoMichał Roman jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (specjalność: ekonomika i organizacja turystyki). Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydziału Nauk Ekonomicznych, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada dorobek publikacyjny w liczbie 140 opracowań naukowych – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem 7 opracowań książkowych i 133 artykułów naukowych. Jest także redaktorem naukowym 6 monografii. Brał udział w stażach naukowych (m.in. Szwajcaria, Niemcy, Ukraina, Kazachstan). Uczestniczył z referatem w licznych konferencjach naukowych (w tym krajowych i zagranicznych). Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne został laureatem 5 nagród w dziedzinie „Agroekonomii i Agroturystyki”. Jest współwłaścicielem gospodarstwa agroturystycznego. Zainteresowania naukowe obejmują zakres ekonomiki i organizacja turystyki: uwarunkowania rozwoju agroturystyki i jej wpływ na przemiany społeczno-ekonomiczne gmin oraz obszarów wiejskich, klastry turystyczne, innowacje w rozwoju turystyki, transport pasażerski w turystyce.


hanna_BHanna Burno – mgr, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Prezes ExtraInhotel sp. z o.o. Spółka jest właścicielem i administratorem aplikacji ExtraInVisit www.extrainvisit.pl, Trendmed sp. z o.o. – platformy dla turystyki medycznej, wellness, spa w Polsce www.trendmed.eu, oraz Bałtyckiej Fundacji Turystyki Zdrowotnej, koordynatora Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej https://business.facebook.com/Baltyckiklaster. Pomysłodawczyni i szef projektu aplikacji ExtraInVisit. Wrażliwa na zagadnienia zrównoważonej turystyki oraz eco odpowiedzialności. Pasjonatka współpracy, sieciowania i technologii w turystyce. Uwielbia aktywną oraz miejską turystykę.

 


Adam Karpiński – ekonomista, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych. Swoją wiedzę i doświadczenie poszerza prowadząc, od 2010 roku, zajęcia z zakresu obsługi rynku turystycznego, tworzenia przedsiębiorstw turystycznych, analizy rynku turystycznego i komunikacji interpersonalnej, w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Działalność naukowa oraz doświadczenie zawodowe pozwalają na obiektywne i pełne analizowanie badanych obszarów. Interesuje się szczególnie historią Polski i Bałkanów, sztuką oraz naukami przyrodniczymi. Lubi ludzi i cieszy się z ich sukcesów, szczególnie wtedy, gdy jest inicjatorem tego procesu.

 


Kamil Pakosz – przedsiębiorca, promotor polskiego rynku turystycznego i miłośnik podróży. Kamil jest współzałożycielem i prezesem zarządu Hello! Poland – innowacyjnej platformy promocyjno-sprzedażowej dedykowanej rodzimemu rynkowi turystycznemu oraz doradcą w planowaniu ruchu turystycznego w obiektach czasu wolnego. Kamil posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze oraz promocji usług turystycznych, a także w promocji gospodarczej na rzecz Wrocławia i Dolnego Śląska. Jego główny obszar zainteresowań to budowa lokalnych marek turystycznych, promocja regionów, a także planowanie i optymalizacja obiektów turystycznych pod kątem budowy ich atrakcyjności i frekwencji.

 


Danuta Pilarz-Małkiewicz – prezes Fundacji WROACTIV z Wrocławia – organizatorka wielu biegów w tym RST Półmaratonu Świdnickiego oraz biegu Dziesiątka WROACTIV. Aktywna zawodniczka WKB Piast Wrocław. Ukończyła biegi od 5 do 100 km. Aktywnie bierze udział w konferencjach i seminariach organizatorów biegów w Polsce.

 

 

 


Tomasz Sakuta – absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przedsiębiorca i pasjonat triathlonu, fundator i prezes zarządu Fundacji Pro Sport Pro Life, która jest organizatorem największych zwaodów multidyscyplinarnych w tej części Polski m.in.: Triathlonu Mietków, Duathlonu Świdnica, Triathlonu Zgorzelec, Triathlonowej Sztafety Firmowej. Twórca jednej z największych grup triathlonowych na dolnym śląsku – TMTeam oraz założyciel wrocławskiej Triathlonowej Akademii Młodzieży. Prywatnie sam startuje w zawodach na dystansach IronMan i dłuższych.

 

 

 


Renata PrzeorekRenata Przeorek -absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, autorka licznych publikacji naukowo-badawczych z dziedziny marketingu i gospodarki turystycznej, praktyk świadczący usługi agroturystyczne.

 

 

 


Piotr_ZawadzkiPiotr Zawadzki – doktor nauk ekonomicznych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada dorobek naukowy w liczbie około 100 opracowań naukowych – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Współpracuje z wieloma uniwersytetami w całej Europie – Uniwersytet w Dubrowniku (Chorwacja), Uniwersytet Primorska (Słowenia), Uniwersytet w Preszowie (Słowacja) czy Uniwersytet Śląski w Opawie (Czechy). Zainteresowania naukowe obejmują tematykę marketingu w turystyki, promocji regionów turystycznych, a także funkcjonowania mediów tradycyjnych oraz możliwości wykorzystania social mediów w promocji produktów turystycznych. Praktyk – wykładowca szkoleń dotyczących promocji produktów turystycznych oraz trendów w turystyce, a także koordynator licznych projektów odnoszących się współpracy transgranicznej na pograniczu Polski i Czech. Współpracuje z wieloma firmami w całej Polsce w zakresie rozwoju ich działów marketingu i sprzedaży.

 


S_OsojcaSylwia Osojca-Kozłowska – menadżer zarządzania i marketingu, menadżer turystyki, doktorantka UE we Wrocławiu. Posiada 23-letnią praktykę zawodową w biznesie, ngo’sach i samorządzie terytorialnym. Jest marketingowcem, kierownikiem Referatu Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy, autorką i kierownikiem projektów unijnych, w tym projektów transgranicznych, prezesem fundacji Symbioza, członkiem zarządu i organów kontrolnych lokalnych organizacji turystycznych, czynnym pilotem wycieczek, przewodnikiem, twórcą produktów turystycznych, organizatorką i koordynatorką konferencji popularnonaukowych, eventów, copywriterką, dziennikarką i szkoleniowcem. Od 15 lat prowadzi też rodzinną działalność gospodarczą, w ramach której kompleksowo wspiera organizacje z Polski i Czech w obszarze marketingu i zarządzania, pozyskiwania środków zewnętrznych i działań redakcyjno-wydawniczych. Naukowo interesuje się marketingiem, gospodarką regionalną, turystyką i innowacyjnością. Bada m.in. zjawisko turystyki kontrowersyjnej w Polsce i na świecie, potencjał turystyczny miejsc i regionów, wpływ dziedzictwa niechcianego na rozwój turystyki.

 


A_TrojanowskiAndrzej Trojanowski – absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (mgr prawa) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (KSAP). Od początku kariery zawodowej związany z instytucjami kontrolnymi. Obecnie doradca prawny w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie, a jednocześnie rzecznik prasowy tej Delegatury. Jako wieloletni pracownik NIK, przeprowadzał i nadzorował liczne kontrole w tym dotyczące działalności samorządu terytorialnego, środków unijnych, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego oraz dziedzictwa kulturowego. Koordynator kontroli planowej Opieka nad cmentarzami wojennymi w Polsce południowo-wschodniej. Miłośnik gór Polski, niegdyś aktywny przewodnik beskidzki, mający również uprawnienia pilota wycieczek.


Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – urodzona w Szczecinie, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Od 2016 roku adiunkt w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych – tytuł uzyskała na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (rozprawa doktorska pod tytułem „Determinanty Jakości Produktu Turystycznego”). Od blisko 20 lat pracownik naukowo dydaktyczny uczelni wyższych. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na problematyce ekonomiki i marketingu usług, a w szczególności usług turystycznych oraz rozwoju i promocji terytorialnej. W latach 2000-2007 brała czynny udział w tworzeniu struktur regionalnych i lokalnych promocji i zarządzania turystyką w Polsce, głównie w województwie zachodniopomorskim. W latach 2008-2015 Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej odpowiedzialna głównie za rozwój Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, Współpracę Regionalną oraz realizację działań promocyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Od 2008-2016r Członek Rady Nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Ma bogate doświadczenie jako autor, kierownik i realizator projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz trener i doradca przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Autorka i współautorka publikacji i opracowań naukowych i o charakterze aplikacyjnym między innymi „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki 2008-2015” i „Kodeksu Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce” (2009).

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE
Skip to content