Poznaj Świdnicę

MUZEUM DAWNEGO KUPIECTWA

muzeum

Muzeum Dawnego Kupiectwa powstało w 1967 w ratuszu, w nawiązaniu do tradycji kupieckiej miasta i jest jedynym muzeum tego typu w Polsce. Prezentuje eksponaty związane z historią kupiectwa: wagi, odważniki oraz aranżacje dawnego sklepu kolonialnego, apteki, domu wagi i urzędu miar. W gotyckiej Sali Rajców znajdują się cenne malowidła z XVI w. przedstawiające Sąd nad jawnogrzesznicą, Sąd Ostateczny i Ukrzyżowanie. Zobaczyć tu można również makietę XVII-wiecznej Świdnicy oraz wiele interesujących eksponatów, związanych z przeszłością miasta. Więcej informacji: www.muzeum-kupiectwa.pl


WIEŻA RATUSZOWA

ratusz2

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia wieży ratuszowej, która po przeprowadzonej w latach 2010- 2012 odbudowie ponownie dominuje nad świdnickim rynkiem. Pierwsza wieża ratuszowa zagościła w Świdnicy już w średniowieczu. Przez kolejne wieki ulegająca klęskom żywiołowym i wojnom, wielokrotnie odbudowywana wieża, w latach 1763-65 zyskała swój najbardziej rozpoznawalny kształt. Zdobiła świdnicki Rynek przez 202 lata, aż do feralnego dnia 5 stycznia 1967 r., kiedy po wybiciu przez dzwon kwadransowy godziny 15:15, osunęła się na przyległe budynki. Budynek nowej wieży ratuszowej ma niemal 58 m wysokości oraz 10 kondygnacji. Obiekt ozdobił zegar, którego elementy widoczne na zewnątrz, wzorowano na oryginalnym wyglądzie sprzed zawalenia się wieży. Nowa wieża zwieńczona jest hełmem i iglicą z charakterystyczną kulą. Dnia 5 marca 2012 r. nastąpiło uroczyste umieszczenie hełmu na szczycie wieży, któremu kibicowało wielu mieszkańców miasta. Długo oczekiwany symbol świetności miasta powrócił do Świdnicy po 45 latach i obecnie cieszy oczy świdniczan i turystów. Uroczyste otwarcie wieży ratuszowej w Świdnicy odbyło się dnia 17 listopada 2012 r. i było niepowtarzalną chwilą, która na stałe zapisała się na kartach historii naszego miasta. Więcej informacji: www.wieza.swidnica.pl


KATEDRA

katedra

Gotycki kościół z XIV w., z budzącym zachwyt barokowo-gotyckim wystrojem oraz wieżą o wysokości 103 m (najwyższą na Dolnym Śląsku a piątą co do wielkości w Polsce), stanowi punkt rozpoznawczy miasta. We wnętrzu szczególną uwagę przyciąga imponujący ołtarz główny, wzorowany na barokowym ołtarzu w paryskim kościele Van-de-Grace oraz gotycki ołtarz Zaśnięcia NMP, wzorowany na ołtarzu Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie. U podnóża Katedry znajdują się pozostałości fortyfikacji fryderycjańskich z II poł. XVIII w. Dzięki inicjatywie Papieża Jana Pawła II w dniu 23 marca 2004 r. dawny kościół diecezjalny stał się Katedrą i siedzibą nowej diecezji. Więcej informacji: www.katedra.swidnica.pl


KOŚCIÓŁ POKOJU

k_pokoju

Wizytówką Świdnicy jest XVII-wieczny Kościół Pokoju – obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Kościół ten jest uważany za największą drewnianą świątynię Europy. W swoim wnętrzu może pomieścić ok. 7500 osób. Jednocześnie jest to jeden z dwóch Kościołów Pokoju zachowanych na świecie. Drewniana budowla o konstrukcji szachulcowej wybudowana została na planie krzyża greckiego. Wnętrze kościoła zachwyca barokowym wystrojem, a na szczególną uwagę zasługują dwa zespoły barokowych organów. Do najcenniejszych elementów barokowego wyposażenia należy także jego główny ołtarz i ambona, a także loże rodowe zasłużonych mieszczan i władców ziemi świdnickiej. Kościół otoczony jest zespołem zabytków Placu Pokoju: dzwonnicą, domem stróża, plebanią i zabytkowym cmentarzem ewangelickim. Wszystkie budowle pochodzą z XVII wieku i są przykładem charakterystycznego budownictwa ryglowego. W domu stróża działa obecnie nastrojowa kawiarnia. Na cmentarzu ewangelickim spoczywa m.in. konstruktor pierwszej rakiety tenisowej na kontynencie europejskim oraz uczeń J. S. Bacha – dawny organista kościelny. W Kościele Pokoju corocznie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Bachowski. Więcej informacji: www.kosciolpokoju.pl


BIBLIOTEKA (DAWNY PAŁAC OPATÓW KRZESZOWSKICH)

Barokowy Pałac Opatów Krzeszowskich, obecnie Biblioteka Miejska. Ten piękny, barokowy obiekt został wzniesiony w 1724 roku i niemal od początku miał burzliwą historię. Pierwotnie należał do opatów cystersów z Krzeszowa, w 1741 został zarekwirowany i zamieniony na siedzibę komendanta świdnickiej twierdzy. Później mieścił się tu arsenał, a także urząd podatkowy. Wnętrze budynku kryje bogato zdobiony, zabytkowy dziedziniec. Więcej informacji: www.citywalk.info


DOM POD BYKAMI

Późnorenesansowa kamieniczka, której naroża zdobią dwie rzeźby byków naturalnej wielkości z prawdziwymi rogami. Na parterze od 1882 roku nieprzerwanie działa apteka – przed wojną „Zum Grundhof”, a obecnie „Pod Bykami”. Więcej informacji: www.citywalk.info


KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA

Kościół św. Józefa został wybudowany w latach 1754 – 1772 i wkomponowany w ścisłą miejską zabudowę. Nad portalem wejściowym stoją kamienne figury św. Augustyna, św. Józefa z Dzieciątkiem oraz św. Urszuli. We wnętrzu świątyni na bliższą uwagę zasługują, rzadko spotykane w Świdnicy, dzieła rokokowe: ambona i drewniane kraty dawnych lóż zakonnic. Ciekawostkę stanowi fakt, iż kościół został wybudowany na planie elipsy. Więcej informacji: www.citywalk.info


KOLUMNA ŚW. TRÓJCY

Barokowa kolumna Świętej Trójcy wykonana jest z czerwonego piaskowca. Posąg anonimowego autorstwa ufundowany został w 1693 r. przez starostę świdnicko – jaworskiego Joachima von Sinzendorfa. Fundator, po swojej śmierci w 1697 r., pochowany został w kościele parafialnym św. Stanisława i św. Wacława, o czym informuje inskrypcja znajdująca się na kartuszu, umieszczonym na pomniku staraniem wdowy po staroście. Więcej informacji: www.citywalk.info


FONTANNY Z ATLASEM I NEPTUNEM

Fontanna z Atlasem wykonana w  1716 roku przez Georga Leonharda Webera z fundacji cechu świdnickich karczmarzy. Barokowa rzeźba Atlasa przypomina o micie greckim. Atlas, jeden z Tytanów, brat Prometeusza, skazany został przez Zeusa na dźwiganie sklepienia niebieskiego na swoich barkach.


Fontanna z Neptunem, pochodząca z 1732 r. Zbudowana została na miejscu starszej, XVI-wiecznej fontanny. Sześciokątny basen tworzą piaskowcowe płyty zdobione herbem Świdnicy, herbem starosty Jana Schaffgotscha, podwójnym orłem cesarskim, lwem czeskim i orłem księstwa świdnicko – jaworskiego. Nad basenem wznosi się grupa skomponowana z wodnika, koni morskich i górującego nad nimi Neptuna dzierżącego w dłoni trójząb. Więcej informacji: www.citywalk.info


DWORZEC KOLEJOWY ŚWIDNICA MIASTO

Pierwsza stacja kolejowa w Świdnicy powstała w 1844 roku w związku z budową linii kolejowej z Jaworzyny Śląskiej. Miała ona charakter czołowy i znajdowała się poza granicami twierdzy w rozgałęzieniu dzisiejszych ulic Łukasińskiego i Kanonierskiej w odległości 600 metrów od Rynku. Wyposażenie ówczesnej stacji można uznać za skromne gdyż oprócz budynku dworca na stacji znajdowały się także: magazyn towarowy, wagonownia, 2 budki zwrotnicze oraz obrotnica. Ponadto podróżni mogli skorzystać z restauracji. Po przedłużeniu linii do Dzierżoniowa rozebrano stary budynek dworca i zrekonstruowano go w miejscu, w którym stoi obecny dworzec Świdnica Miasto. Kolejny dworzec użytkowany w latach 1861 – 1905 posiadał jednokondygnacyjną konstrukcję ryglową do której dobudowano od strony peronów wiatę przeciwdeszczową. W wyniku rosnących przewozów pasażerskich podjęto decyzje o przebudowie stacji i wzniesieniu nowego budynku dworca. Pierwsze prace przy budowie nowego budynku dworcowego rozpoczęto jesienią 1903 roku a niespełna 2 lata później 03.04.1905 roku oddano obiekt do użytku. W nowym dworcu znajdowały się m.in.: 2 poczekalnie, restauracja, kasy biletowe wraz z punktem odprawy bagażu oraz biuro telegrafu i poczty. Przy okazji przebudowy linii z Legnicy do Kamieńca na dwutorową wybudowano nowy peron wyspowy wraz z zadaszeniem i przejściem podziemnym. Dzięki gruntownemu remontowi jaki został przeprowadzony w latach 2010 – 2013 świdnicki dworzec odzyskał dawny blask i znów cieszy oko mieszkańców i podróżnych stanowiąc kluczowy element nowego Centrum Przesiadkowego Kolejowo – Autobusowego. W chwili obecnej dworzec Świdnica Miasto obsługuje pociągi Kolei Dolnośląskich w relacjach Legnica – Kłodzko/ Kudowa Zdrój oraz Dzierżoniów – Wrocław przez Jaworzynę Śląską. Więcej informacji: www.ks-j.pl


RZEŹBA SRAJĄCEGO CHŁOPKA

Podobno jedyny w Europie pomnik mężczyzny, siedzącego na murku i załatwiającego potrzebę fizjologiczną, zwany przez mieszkańców „Srającym Chłopkiem”. To osobliwe dzieło wykonano w latach 30. XX w. obok pierwszego budynku wodociągów miejskich w Świdnicy. Po wybudowaniu nowej oczyszczalni ścieków na rogatkach miasta został przeniesiony za osiedle Zawiszów, 1,5 km od Świdnicy. Parokrotnie przemalowywany stoi na wolnym powietrzu, witając przed siedzibą Oczyszczalni Ścieków „Bystrzyca”. Więcej informacji: http://dolnoslaskie.fotopolska.eu/Zawiszow/b46366,Srajacy_Chlopek.html


MIEJSKA TRASA TURYSTYCZNA „CITYWALK”

Miłośnikom miejskich wędrówek  proponujemy spacer po Świdnicy szlakiem „Książęcej Trasy Turystycznej – Citywalk”, która prowadzi przez najciekawsze zakątki miasta. Zwiedzanie ułatwi nowoczesne wyposażenie trasy – kioski multimedialne, tablice informacyjne z makietą miasta, audioprzewodniki (do bezpłatnego wypożyczenia w Informacji Turystycznej w Rynku), a także mapki i foldery opisujące trasę. Trasa prowadzić będzie po samym centrum historycznego miasta. Wędrówkę rozpoczynamy w Rynku, przy zbiegu pierzei północnej z zachodnią, gdzie stoi fontanna z Neptunem, która powstała w 1732 roku . Na basenie fontanny widnieją historyczne herby: Świdnicy, Śląska, Czech, cesarzy austriackich oraz herb starosty świdnickiego. Tuż obok stoi kolumna Św. Trójcy, gdzie przed wiekami wykonywano publiczne wyroki. Kolumna ta zbudowana jest z czerwonego piaskowca przez nieznanego artystę. Na cokole stoją wykute w szarym piaskowcu 3 anioły z lampionami w dłoniach, a całą kolumnę wieńczy grupa św. Trójcy. Kolumna wyznaczała kiedyś środek miasta. W bloku śródrynkowym wyróżnia się zabudowa ratusza, w którego architekturze dominuje styl barokowy. Na attyce zachodniej części fasady stoją 4 kamienne figury piastowskich władców miasta. W narożnikach budowli znajdują się rzeźby św. Floriana i św. Nepomucena dłuta świdnickiego mistrza- Georga Leonarda Webera. Od strony północnej w przyziemiu znajduje się ozdobne wejście do piwnicy ratuszowej, gdzie sprzedawano słynne w całej Europie świdnickie piwo. Ratusz powstał jako siedziba władz samorządowych, spotykali się tu rajcy miejscy i ławnicy. Pod koniec XIV wieku przy ratuszu stanęła wieża, która zawaliła się podczas prac budowlanych 5 stycznia 1967 r. w latach 2010 – 2012 przeprowadzono odbudowę i od listopada 2012 r. wieża jest ponownie udostępniona do zwiedzania. W budynku znajduje się również Muzeum Dawnego Kupiectwa, gromadzące przedmioty związane z historią kupiectwa świdnickiego i europejskiego. Okrążając Rynek wychodzimy ulicą Pułaskiego, następnie skręcamy w ulicę Bohaterów Getta, dalej ulicą Kościelną, aż dojdziemy do bramy Kościoła Pokoju, największego tego typu budynku sakralnego w Europie. W 1656 roku protestanci położyli kamień węgielny pod jego budowę, a 24.06.1657 r. można było odprawić pierwsze nabożeństwo. Od 2001 r. Kościół Pokoju w Świdnicy znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Na pow. 1090 m2 mieści się w nim 7500 osób, w tym 3000 na miejscach siedzących. Kościół otacza stary cmentarz. Wracamy ulicą Kościelną (w stronę Rynku), jednak skręcamy w ulicę 1-go Maja i idziemy w stronę pl. Św. Małgorzaty, gdzie niegdyś przebiegała dawna granica miasta, która to była murem twierdzy. Idąc ulicą Franciszkańską mijamy dawny pałac opatów krzeszowskich – obecnie siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ulicą Grodzką wyjdziemy koło Bastei Bramy Strzegomskiej. Na ulicy Zamkowej znajduje się obecnie dawny zespół poklasztorny (obecnie obiekt zboru zielonoświątkowego) składa się z kościoła oraz zabudowań tworzących dawny dziedziniec klasztorny. Na tym miejscu istniał w końcu XIII wieku zamek książęcy. Udając się ulicą Kotlarską w stronę Rynku miniemy kościół Św. Józefa i dawny klasztor Urszulanek. Jest to kościół jednonawowy posiadający barokową elewację podzieloną pilastrami z łamanym gzymsem. Następnie idziemy pod katedrę Św. Stanisława i Wacława, która znajduję się przy pl. Jana Pawła II. Jest to monumentalny budynek sakralny, wieża sięga 101,5 metra, a od zachodniej strony kościoła znajduje się największe okno gotyckie na Śląsku, nawa główna mierzy 71 metrów, a wysoka jest na 26. Odwiedziwszy katedrę udajemy się na zbieg ulic Pułaskiego i Długiej, gdzie od wieków siedzibę ma najstarsza apteka w mieście. Mieści się ona w dość charakterystycznym budynku, który na poziomie 1 piętra ma wmurowane naturalnej wielkości figury byków. Poruszając się wzdłuż Alei Niepodległości po prawej stronie mijamy ogrody katedralne i resztki twierdzy. W miejscu Bramy Mikołajskiej działało niegdyś Muzeum Broni, jednak przeniesione zostało do Witoszowa Dolnego. Po lewej stronie mijamy czyli wieżę ciśnień z 1902 roku i wchodzimy na plac Grunwaldzki, gdzie widać ostatni punkt naszej wyprawy, czyli budynek dworca kolejowego Świdnica Miasto, który został wybudowany w latach 1903-05. Z pl. Grunwaldzkiego udajemy się ul. Łukową do Rynku, gdzie kończymy naszą wycieczkę. Więcej informacji: www.citywalk.info


error: KOPIOWANIE ZABRONIONE
Skip to content