Jak daleko powinien sięgać interwencjonizm w turystyce?

Interwencja państwa traktowania jest przez przedsiębiorców zwykle nieufnie, jako próba wtrącania się w sposób prowadzenie biznesu, za który i tak odpowiada przedsiębiorca.

Miejsce samorządu i jego zadania w przestrzeni turystycznej

Charakteryzujący się dużą pracochłonnością sektor turystyczny jest w stanie zaoferować dużą liczbę atrakcyjnych miejsc pracy przede wszystkim dla rozpoczynających karierę zawodową młodych osób, często nieposiadających jeszcze formalnych kwalifikacji.

Samorząd gospodarczy i jego rola w turystce

Jednym z wiodących tematów Kongresu Turystyki Polskiej jest samorząd gospodarczy.

250 tys. zł od ministerstwa!

Kongres Turystyki Polskiej został uznany w Ministerstwie Sportu i Turystyki za jedno z priorytetowych wydarzeń 2016 roku. Jego organizację wsparto kwotą 250 tys. złotych.

Podsumowanie Konferencji Przygotowawczej

W Świdnicy w dniach 21-22 X 2015 r. odbyły się w ramach Konferencji Przygotowawczej pierwsze posiedzenia grup roboczych, mających przygotować program Kongresu Turystyki Polskiej w 2016 r.

Wirtualny spacer po Świdnicy

Wirtualne punkty obserwacyjne zlokalizowane w sześciu najwyżej położonych punktach widokowych w naszym mieście.

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE