Jak myśleć o rozwoju swojego biznesu w perspektywie średniookresowej?

Współczesna rzeczywistość, w tym także gospodarcza, charakteryzuje się ciągłymi zmianami i nietrwałością norm, rozwiązań, stylów życia i produktów.

Jak zarządzać promocją turystyczną?

Jeden z bloków tematycznych Kongresu Turystyki Polskiej, który będzie się odbywał 12-14 października br. w Świdnicy, podejmie dyskusję nad aktualnym i docelowym modelem zarządzania promocją turystyczną.

Miejsce samorządu i jego zadania w przestrzeni turystycznej

Charakteryzujący się dużą pracochłonnością sektor turystyczny jest w stanie zaoferować dużą liczbę atrakcyjnych miejsc pracy przede wszystkim dla rozpoczynających karierę zawodową młodych osób, często nieposiadających jeszcze formalnych kwalifikacji.

Jak daleko powinien sięgać interwencjonizm w turystyce?

Interwencja państwa traktowania jest przez przedsiębiorców zwykle nieufnie, jako próba wtrącania się w sposób prowadzenie biznesu, za który i tak odpowiada przedsiębiorca.

Samorząd gospodarczy i jego rola w turystce

Jednym z wiodących tematów Kongresu Turystyki Polskiej jest samorząd gospodarczy.

Wirtualny spacer po Świdnicy

Wirtualne punkty obserwacyjne zlokalizowane w sześciu najwyżej położonych punktach widokowych w naszym mieście.

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE