Konferencja „Innowacje w turystyce” już za nami!

„Innowacje w turystyce” to kolejna z cyklu konferencji Kongresu Turystyki Polskiej, jaką zorganizowało Miasto Świdnica w 2017 roku.

Podczas dwudniowej debaty (18-19.10), w której udział wzięło nieco ponad 300 uczestników (przedstawicieli branży turystycznej, samorządów terytorialnych i gospodarczych oraz nauki) dyskutowano o innowacjach w turystyce jako determinantach rozwoju regionów, rentowności biznesu i sprawności procesów zarządczych.

W trakcie konferencji „Innowacje na rynku turystycznym” odbyło się 5 sesji tematycznych z udziałem ok. 300 uczestników. Wydarzenie zainaugurował referat programowy prof. Magdaleny Kachniewskiej (SGH) „Wyzwania innowacyjności rynku turystycznego”, odnoszący się do tego zagadnienia z perspektywy turysty, przedsiębiorcy, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych i mieszkańców, w świetle zaleceń OECD (innowacje produktowe, marketingowe itd.).

Dyskusje i wystąpienia podczas konferencji poświęcone były m.in. pracownikom i pracodawcom na rynku turystycznym, nowym pokoleniom i ich oczekiwaniom względem rynku pracy, formom kształcenia i ich wpływu na innowacyjność rynku i rentowność biznesu, współpracy transgranicznej w turystyce w tworzeniu klimatu współdziałania społecznego i gospodarczego krajów Europy Wschodniej, czy roli samorządów lokalnych w rozwoju turystycznej oferty regionalnej. Do prezentacji i paneli dyskusyjnych cieszących się dużym zainteresowaniem uczestników należały tematy dotyczące gościnności usługowej, badań ruchu turystycznego dużych miast, aplikacji mobilnych i oprogramowania IT wspierającego rozwój turystyki, innowacji a jakości obsługi. Uczestnicy zastanawiali się także czy udział przedsiębiorstwa turystycznego w programie Krajowego Rejestru Długów i posiadanie przez nie Certyfikatu Rzetelności jest gwarancją dla turysty oraz kontrahentów, że podmiot ten nie upadnie, dyskutowali o podatku VAT a opłacie na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Bardzo ciekawą częścią konferencji były studia przypadków innowacyjnych produktów turystycznych  i dyskusja o problemach ich kształtowania, z udziałem przedstawicieli takich inicjatyw, jak Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu, Kościoła Pokoju w Świdnicy czy Arboretum w Niemczy.

Podczas konferencji, już po raz trzeci wręczono nagrody Przyjazna Gmina 2017 oraz Turystyczny Produkt / Turystyczna Usługa Roku 2017, w ramach konkursu organizowanego przez czasopismo Forum Biznesu.  Przyjazną Gminą 2017 zostały: Rytro, Międzychód, Góra Kalwaria oraz miasta: Jelenia Góra, Piotrków Trybunalski i Gdańsk. A „Turystyczny Produkt” i Turystyczna Usługa Roku 2017” otrzymali: miasto Będzin za Będziński Zamek, Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych „Aurum” za Kopalnię Złota i Średniowieczną Osadę Górniczą w Złotym Stoku, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, miasto Owidz za Muzeum Mitologii Słowiańskiej, Arboretum Wojsławice, ZOO Wrocław Sp. z o. o., Uzdrowisko Wysowa S.A., Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Hotel Buczyński w Świeradowie Zdroju, Hotel Dwór Elizy z Długopola Zdroju  oraz Prywatne Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym.

 

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE
Skip to content