Pierwsze posiedzenie zespołów

W celu przygotowania Kongresu Turystyki Polskiej, który w 2016 roku ma się odbyć w Świdnicy powołano grupy robocze, których zadaniem będzie wytyczenie kierunków i opracowanie zakresu merytorycznego przyszłorocznego wydarzenia.

Pierwsze posiedzenie zespołów, w których skład wchodzą przedstawiciele kluczowych organizacji i jednostek działających w sektorze turystycznym odbędzie się już 21 i 22 października 2015 roku podczas Konferencji Przygotowawczej Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy.  

Praca członków grup roboczych i ekspertów, skupiać się będzie wokół pięciu wątków tematycznych:

  • INTERWENCJONIZM PAŃSTWA: PRAWNE I FINANSOWE INSTRUMENTY POŚREDNIEGO I BEZPOŚREDNIEGO WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TURYSTYCE
  • ZARZĄDZANIE PROMOCJĄ TURYSTYCZNĄ
  • ATOMIZACJA RYNKU CONTRA KORPORACJE TURYSTYCZNE – JAK DAWID MA WALCZYĆ Z GOLIATEM?
  • ROZWÓJ TURYSTYKI W POLSCE W PERSPEKTYWIE 2030
  • MIEJSCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEGO ZADANIA W PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

Podczas sesji podsumowującej konferencję eksperci wraz z honorowymi gośćmi reprezentującymi branżę turystyczną przedstawią główne założenia i cele planowanego na 2016 r. Kongresu.

Konferencja będzie wstępem do dalszych spotkań i rozmów o problemach nurtujących branżę turystyczną oraz samorządy, jak również przyczyni się do utworzenia platformy współpracy pomiędzy organizacjami.

 

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE
Skip to content