Samorząd gospodarczy i jego rola w turystce

Jednym z wiodących tematów Kongresu Turystyki Polskiej jest samorząd gospodarczy.

Możemy zadawać wiele pytań o zasadność i formę jego istnienia np. jaka jest jego rola w gospodarce rynkowej, jakie zadania powinna wypełniać izba turystyczna, czy przynależność powinna być obowiązkowa czy dobrowolna, jakie kompetencje administracja państwowa może lub powinna przekazać samorządom gospodarczym? Na wiele tych i innych pytań pewnie nie odpowiemy jednoznacznie, ale musimy wyznaczyć sobie wspólne cele, aby wzmocnić turystyczny samorząd gospodarczy – twierdzi Anna Jędrocha z ITRP, sekretarz komitetu organizacyjnego Kongresu Turystyki Polskiej.

W miniankiecie na Facebooku zadała pytanie „Komu potrzebny jest turystyczny samorząd gospodarczy: przedsiębiorcom, samorządom terytorialnym, administracji rządowej czy w ogóle nie jest potrzebny? Jak napisała we wprowadzeniu do bloku 3, które opublikowane zostało na łamach „Wiadomości Turystycznych”, będących partnerem merytorycznym Kongresu  – ostatnią opcję wybrało zaledwie 4,3% respondentów, a pierwszą, że samorząd potrzebny jest przedsiębiorcom wskazało 87% badanych. To dobry prognostyk. Dlaczego więc samorząd gospodarczy w turystyce nie cieszy się powszechnym zaufaniem przedsiębiorców? Przecież w turystyce działają mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy tylko poprzez samorząd gospodarczy mogą tworzyć warunki do rozwoju gospodarczego.

Wszystkie organizacje samorządu gospodarczego w turystyce stawiają sobie za cel reprezentowanie interesów swoich członków, podnoszenie jakości usług turystycznych poprzez działalność edukacyjną i promowanie dobrych praktyk, kształtowanie oraz upowszechnianie zasad etyki zawodowej, promowanie swoich członków w kraju i zagranicą. Te zadania są zbieżne z tymi realizowanymi przez samorząd terytorialny, który odpowiada za tworzenie klimatu wokół przedsiębiorczości, edukacje – przygotowanie kadr pracowniczych stosownie do lokalnych potrzeb, wprowadzenie podatków lokalnych, planowanie zagospodarowania przestrzennego, współpracę międzynarodową ukierunkowaną na zaspokajanie lokalnych potrzeb gospodarczych. Wynika z tego jasno, że potrzebna jest ścisła współpraca samorządu terytorialnego ze strukturami regionalnymi samorządu gospodarczego, szczególnie w zakresie badania potrzeb firm, aby stymulować ich rozwój oraz badania potrzeb lokalnego rynku pracy w celu dostosowywania edukacji do realnego zapotrzebowania, wynikającego z postępu gospodarczego, jakości życia, edukacji, rynku pracy, współpracy międzynarodowej. Potrzebę istnienia samorządu gospodarczego do współpracy z samorządem terytorialnym wskazało 43,5% respondentów.

Samorząd gospodarczy reprezentuje też przedsiębiorców wobec administracji rządowej poprzez uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących działalności gospodarczej w turystyce, jak i dokonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania istniejących przepisów prawnych i finansowych. To uczestniczenie nie zawsze jest skuteczne, dlatego pewnie tylko 17,4%respondentów, wskazało, że samorząd gospodarczy potrzebny jest administracji rządowej. Przedsiębiorcy pokazali, że sobie radzą w ciągle zmieniających się warunkach funkcjonowania, a każda nowa administracja centralna zmienia istniejące przepisy, i nie zawsze na lepsze.  Czy możemy tutaj przyjąć tezę, że państwo bez powszechnego i mocnego samorządu gospodarczego sobie nie poradzi?  Jeśli tak, to jakiej organizacji potrzebuje państwo, żeby tworzyć dobre warunki do rozwoju turystyki? Jaki powinien być turystyczny samorząd gospodarczy, żeby administracja państwowa przekazała mu część swoich kompetencji?  Odpowiedzi m.in. na te pytania będą poszukiwać podczas Kongresu Turystyki Polskiej uczestnicy, którzy zapiszą się na sesje tematyczne poświęcone roli samorządu gospodarczego.

Do pobrania artykuł, który ukazał się w Nr 10 dwutygodnika branży turystycznej Wiadomości Turystyczne (pobierz)

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE
Skip to content